Υποδοχή του ΕΛΑΣ

Ευάγγελος Τσάκος

Στο κέντρο η Διαμάντω.

Χρονολογία

Υλικό

Κατηγορία

Αρ. Αντικειμένου

Φ16-Θ33
Εύξεινη Πόλη, Ελευσίνα. Το χρονικό μιας πόλης., Δήμος Ελευσίνας