Φωτογραφία από γκραβούρα. Μερική άποψη- αρχές 18ου αι.

Ευάγγελος Τσάκος

Υλικό

Κατηγορία

Ελευσίνατοπία & κτήρια

Αρ. Αντικειμένου

Φ03-Β07