Φωτογραφία από γκραβούρα 18ου αι.

Ευάγγελος Τσάκος

Υλικό

Κατηγορία

Αρ. Αντικειμένου

Φ03-Β08