Χιονισμένα βουνά παρμένα από κάμπο

Ευάγγελος Τσάκος

Υλικό

Κατηγορία

τοπία & κτήριαφύση

Αρ. Αντικειμένου

Φ20-Μ33