Χωρίς τίτλο

Σπύρος Κουρσάρης

Χρονολογία

Υλικό

χαρακτικό (λιοθγραφία)

Κατηγορία

Αρ. Αντικειμένου

ΚΟΥ-002
Βλαχοπούλου, Ν. & Κωνσταντίνου, Π. (2017). Δημοτική Συλλογή Έργων Τέχνης Ελευσίνας. ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ.