Χωρίς τίτλο

Πέτρος Λαζάρου

Έργο εμπνευσμένο από την αφίσα του Φεστιβάλ Αισχυλείων 1985 του χαράκτη Α. Τάσσου.

Χρονολογία

Υλικό

ύφασμα (μπατίκ)

Κατηγορία

Αρ. Αντικειμένου

ΛΑΖ-001
Βλαχοπούλου, Ν. & Κωνσταντίνου, Π. (2017). Δημοτική Συλλογή Έργων Τέχνης Ελευσίνας. ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ.