Χωρίς τίτλο

Μελέτης Λιάσκος

Υλικό

λάδι σε μουσαμά

Κατηγορία

Αρ. Αντικειμένου

ΛΙΑ-001
Βλαχοπούλου, Ν. & Κωνσταντίνου, Π. (2017). Δημοτική Συλλογή Έργων Τέχνης Ελευσίνας. ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ.