Χωρίς τίτλο

Χρήστος Λιάσκος

Χρονολογία

Υλικό

λάδι σε μουσαμά

Κατηγορία

Αρ. Αντικειμένου

ΛΙΑ_Χ-001
Βλαχοπούλου, Ν. & Κωνσταντίνου, Π. (2017). Δημοτική Συλλογή Έργων Τέχνης Ελευσίνας. ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ.