Χωρίς τίτλο

Σπύρος Λυμπέρης

Υλικό

λάδι σε μουσαμά

Κατηγορία

Αρ. Αντικειμένου

ΛΥΜ-022
Βλαχοπούλου, Ν. & Κωνσταντίνου, Π. (2017). Δημοτική Συλλογή Έργων Τέχνης Ελευσίνας. ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ.