Χωρίς τίτλο

Θεανώ Μιχαλόλια-Πηλιχού

Υλικό

λάδι σε μουσαμά

Κατηγορία

τοπία & κτήριαφύση

Αρ. Αντικειμένου

ΜΙΧ-001
Βλαχοπούλου, Ν. & Κωνσταντίνου, Π. (2017). Δημοτική Συλλογή Έργων Τέχνης Ελευσίνας. ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ.