Χωρίς τίτλο

Δέσποινα Παπαδημητρίου-Πανταζή

Χρονολογία

Υλικό

λάδι σε μουσαμά

Κατηγορία

άνθρωποι & προσωπικότητες

Αρ. Αντικειμένου

ΠΑΠ-001
Βλαχοπούλου, Ν. & Κωνσταντίνου, Π. (2017). Δημοτική Συλλογή Έργων Τέχνης Ελευσίνας. ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ.