Χωρίς τίτλο

Άννα Πήττα

Χρονολογία

Υλικό

λάδι σε μουσαμά

Κατηγορία

Ελευσίναμνημεία & τοπόσημα

Αρ. Αντικειμένου

ΠΗΤ-001
Βλαχοπούλου, Ν. & Κωνσταντίνου, Π. (2017). Δημοτική Συλλογή Έργων Τέχνης Ελευσίνας. ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ.