Χωρίς τίτλο

Άννα Πήττα

Χρονολογία

Υλικό

μικτή τεχνική σε μουσαμά

Κατηγορία

Αρ. Αντικειμένου

ΠΗΤ-002
Βλαχοπούλου, Ν. & Κωνσταντίνου, Π. (2017). Δημοτική Συλλογή Έργων Τέχνης Ελευσίνας. ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ.