Χωρίς τίτλο

Αντώνης Πολίτης

Χρονολογία

Υλικό

λαδομπογιά σε ύφασμα

Κατηγορία

Ελλάδαέννοιες

Αρ. Αντικειμένου

ΠΟΛ-003
Βλαχοπούλου, Ν. & Κωνσταντίνου, Π. (2017). Δημοτική Συλλογή Έργων Τέχνης Ελευσίνας. ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ.