Χωρίς τίτλο

Γιώργος Σικελιώτης

Δοκίμιο

Χρονολογία

Υλικό

λινόλεουμ

Κατηγορία

τοπία & κτήρια

Αρ. Αντικειμένου

ΣΙΚ-001
Βλαχοπούλου, Ν. & Κωνσταντίνου, Π. (2017). Δημοτική Συλλογή Έργων Τέχνης Ελευσίνας. ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ.