Χωρίς τίτλο

Γιώργος Σικελιώτης

Υλικό

Χαρακτικό

Κατηγορία

άνθρωποι & προσωπικότητες

Αρ. Αντικειμένου

ΣΙΚ-002
Βλαχοπούλου, Ν. & Κωνσταντίνου, Π. (2017). Δημοτική Συλλογή Έργων Τέχνης Ελευσίνας. ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ.