Χωρίς τίτλο

Γιώργος Σκιάνης

Χρονολογία

Υλικό

ακρυλικό σε πανί

Κατηγορία

βιομηχανίαθαλασσογραφίατοπία & κτήρια

Αρ. Αντικειμένου

ΣΚΙ-001
Βλαχοπούλου, Ν. & Κωνσταντίνου, Π. (2017). Δημοτική Συλλογή Έργων Τέχνης Ελευσίνας. ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ.