Χωρίς τίτλο

Μαριάνθη Τριβέλλα

Χρονολογία

Υλικό

μπατίκ

Κατηγορία

τοπία & κτήρια

Αρ. Αντικειμένου

ΤΡΙ-001
Βλαχοπούλου, Ν. & Κωνσταντίνου, Π. (2017). Δημοτική Συλλογή Έργων Τέχνης Ελευσίνας. ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ.