Χωρίς τίτλο

Ειρήνη Follador

Υλικό

λάδι σε χαρτί

Κατηγορία

νεκρή φύση

Αρ. Αντικειμένου

FOL-001
Βλαχοπούλου, Ν. & Κωνσταντίνου, Π. (2017). Δημοτική Συλλογή Έργων Τέχνης Ελευσίνας. ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ.