Χωρίς τίτλο

Ειρήνη Follador

Υλικό

λάδι σε ύφασμα

Κατηγορία

νεκρή φύση

Αρ. Αντικειμένου

FOL-002
Βλαχοπούλου, Ν. & Κωνσταντίνου, Π. (2017). Δημοτική Συλλογή Έργων Τέχνης Ελευσίνας. ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ.