Χωρίς τίτλο

Y. Lyngaretti

Χρονολογία

Υλικό

πεντελικό μάρμαρο

Κατηγορία

Αρ. Αντικειμένου

LYN-001
Βλαχοπούλου, Ν. & Κωνσταντίνου, Π. (2017). Δημοτική Συλλογή Έργων Τέχνης Ελευσίνας. ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ.