Χωρίς τίτλο

Michelangelo Pistoletto

Τμήμα της εγκατάσταση “”Λαβύρινθος””- Αισχύλεια 2014

Χρονολογία

Υλικό

φυσικός κορμός ελιάς

Κατηγορία

Αρ. Αντικειμένου

PIS-002
Βλαχοπούλου, Ν. & Κωνσταντίνου, Π. (2017). Δημοτική Συλλογή Έργων Τέχνης Ελευσίνας. ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ.