Χωρίς τίτλο

Άγνωστος καλλιτέχνης

Υλικό

λάδι σε μουσαμά

Κατηγορία

νεκρή φύση

Αρ. Αντικειμένου

ΑΓΝ-001
Βλαχοπούλου, Ν. & Κωνσταντίνου, Π. (2017). Δημοτική Συλλογή Έργων Τέχνης Ελευσίνας. ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ.