Χωρίς τίτλο

Άγγελος Θεοδωρόπουλος

Υλικό

χαρακτικό (μονοτυπία)

Κατηγορία

φύση

Αρ. Αντικειμένου

ΘΕΟ-001
Βλαχοπούλου, Ν. & Κωνσταντίνου, Π. (2017). Δημοτική Συλλογή Έργων Τέχνης Ελευσίνας. ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ.