Χωρίς τίτλο

Ευάγγελος Τσάκος

Τα τανκς συνεχίζουν να γαζώνουν

Χρονολογία

Υλικό

Κατηγορία

Εξέγερση Πολυτεχνείουιστορικά γεγονότα

Αρ. Αντικειμένου

Φ27-09