Χωρίς τίτλο

Μιχάλης Κανδύλης

Υλικό

παστέλ σε χαρτί

Κατηγορία

Αρ. Αντικειμένου

ΚΑΝ-001
Βλαχοπούλου, Ν. & Κωνσταντίνου, Π. (2017). Δημοτική Συλλογή Έργων Τέχνης Ελευσίνας. ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ.