Χωρίς τίτλο

Κλουβάτος Κώστας

Πέτρινη χωροπλαστική σύνθεση

Χρονολογία

Υλικό

μάρμαρο

Κατηγορία

άνθρωποι & προσωπικότητεςαφαιρετικό

Αρ. Αντικειμένου

ΚΛΟ-003
Βλαχοπούλου, Ν. & Κωνσταντίνου, Π. (2017). Δημοτική Συλλογή Έργων Τέχνης Ελευσίνας. ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ.