Χωρίς τίτλο

Κλουβάτος Κώστας

Χρονολογία

Υλικό

Κατηγορία

άνθρωποι & προσωπικότητες

Αρ. Αντικειμένου

ΚΛΟ-004
Βλαχοπούλου, Ν. & Κωνσταντίνου, Π. (2017). Δημοτική Συλλογή Έργων Τέχνης Ελευσίνας. ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ.