Όλβιος όστις της ιστορίας έσχεν μάθησιν

Μάριος Σπηλιόπουλος

Χρονολογία

Υλικό

Κατηγορία

Αρ. Αντικειμένου

ΣΠΗ-002
Βλαχοπούλου, Ν. & Κωνσταντίνου, Π. (2017). Δημοτική Συλλογή Έργων Τέχνης Ελευσίνας. ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ.