Ύδρα

Γιάννης Μόραλης

Δοκίμιο

Χρονολογία

Υλικό

χαρακτικό (ξυλογραφία)

Κατηγορία

τοπία & κτήρια

Αρ. Αντικειμένου

ΜΟΡ-001
Βλαχοπούλου, Ν. & Κωνσταντίνου, Π. (2017). Δημοτική Συλλογή Έργων Τέχνης Ελευσίνας. ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ.